• Marzo
  ROBLES TALADOS Y DEGRADACIÓN EN ZONA PROTEGIDA. ¿PREPARANDO EL TERRENO AL VERTEDERO EN EGUSKITZA?
  Toda la zona de Eguskitza , amenazada por el proyecto del VERTEDERO, está siendo esquilmada, ahora bajo la disculpa de estar haciendo un "aprovechamiento" maderero. La zona de alto valor agrologico, 5 Ha junto y debajo del caserío Eguskitze, ha sido ya degradada con la construcción de una pista enorme para el traslado de la madera. Asimismo , entre los árboles cortados, hemos encontrado robles de muchos años de edad y sanos, lo que supondría una infracción. En los próximos días Lezama Bizirik planteará una denuncia al respecto tanto en el Ayuntamiento de Lezama como en la Diputación.
  Se siguen dando pasos para que la zona , una vez arrasada, pueda ser el depósito de 4 millones de m3 de basura. De momento el anteproyecto que presentó la empresa basurera ( Promociones Zubiarraun 2002 SL) cuenta con la luz verde de URA. Cuidado porque es habitual que este trámite previo ante URA se convierta después en la base de cualquier tropelía medio ambiental .

  Eguskitzako etxaldea, ZABORTEGIAren proiektuaren mehatxupean dagoena, txikitzen jarraitzen dute , oraingo honetan egurraren "aprobetxamendua" aitxakiz jasotako baimenarekin. Balio agrologiko handiko eremua, 5 Ha, Eguskitze baserriaren ondoan eta azpian, degradatu egin da egurra garraiatzeko pista erraldoi bat eraikita. Era berean, moztutako zuhaitzen artean, urte askoko haritz osasuntsuak aurkitu ditugu, eta horrek arau-haustea izan daiteke. Datozen egunetan Lezama Bizirik-ek salaketa jarriko du Lezamako Udalean eta Aldundian.
  Eguskitzako parajea,behin hondatuta, 4 milioi m3 zabor bildu ahal izateko urratsak ematen ari dira. Oraingoz, zaborzale enpresak (Promociones Zubiarraun 2002 SL) aurkeztu zuen aurreproiektuak URAren argi berdea du. Kontuz ze URAren aurretiazko tramite hau , askotan geroko ingurumen-tropelia handien oinarria bihurtzen da.  Lezama Bizirk