• Noviembre
  LA SENTENCIA DE ANULACIÓN DEL PGOU DE LEZAMA YA ES FIRME
  EL TRIBUNAL SUPREMO NO ADMITE A TRÁMITE EL RECURSO DEL AYUNTAMIENTO DE LEZAMA

  Acabamos de recibir el AUTO de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo por el que se INADMITE el recurso de casación que interpuso el Ayuntamiento de Lezama a la sentencia anulatoria del PGOU de Lezama que dictó el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco el 15 de febrero del 2018. En consecuencia dicho PGOU es nulo de pleno derecho con sentencia firme irrecurrible.

  Ante ello LEZAMA BIZIRIK AUZO ELKARTEA hace pública la siguiente valoración :

  1-Por segunda vez los Tribunales ha anulado el planeamiento urbanístico de Lezama elaborado por el gobierno municipal. A pesar de los esfuerzos de nuestra Asociación y de muchos vecinos y vecinas de Lezama , el Ayuntamiento ha venido planteando el mismo modelo de desarrollo y los mismos procedimientos no participativos desde hace 15 años. Esperamos que esta nueva anulación posibilite abrir expectativas más favorables para el futuro inmediato, que posibilite un planeamiento sostenible y justo para el pueblo de Lezama desde la participación y el consenso.

  2-Cuando analizamos la sentencia anulatoria del TSJPV ya adelantamos que un recurso al TS tenía muy pocas opciones y que lo más conveniente para Lezama era iniciar cuanto antes los trámites para un nuevo PGOU , con participación y consenso. La respuesta del Ayuntamiento se limitó a presentar el recurso de casación ante el Supremo lo que sólo ha traído gastos inútiles para las arcas públicas y una mayor inseguridad y, en definitiva, la paralización de cualquier propuesta urbanística a desarrollar que se pudiese plantear en el municipio. Tal y como preveíamos el recurso sólo ha servido para perder casi dos años para intentar alguna salida razonable.

  3-En cualquier caso nuestra Asociación renueva su compromiso público ante el pueblo de Lezama. Por una parte, para participar y colaborar en lo posible para que el próximo PGOU, cuya tramitación entendemos que se debiera iniciar de inmediato, se desarrolle de la forma más ágil y participativa posible. Y , por otra parte, para explorar, tal y como el Ayuntamiento parece plantear las últimas semanas, las posibilidades que la normativa urbanística que pasa a ser de aplicación (las NNSS de 1988) pueda ofrecer para desarrollar alguna de las unidades residenciales no problemáticos y que ya cuentan con un respaldo financiero suficiente.

  LEZAMAKO H.A.P.O. ANULATU ZUEN SENTENTZIA BEHIN-BETIKOA DA

  EPAITEGI GORENAK EZ DU TRAMITERA ONARTU LEZAMAKO UDALAK JARRITAKO HELEGITEA

  Orain dela gutxi jaso dugu Epaitegi Gorenak emandako AUTOA non Euskadiko Gorenaren sententzia anulatoriari Udalak jarri zion helegitea ez da tramitera onartzen. 2018ko otsailaren 15eko sententzia horretan Lezamako HAPOa bertan behera uzten zen. Helegitea atzera bidalita HAPO hori zuzenbide osoz anulatuta dago behi betikoz eta beste errekurtsorik ezin da jarri .
  Horren aurrean LEZAMA BIZIRIK AUZO ELKARTEA-k, honako balorazioa egiten du:

  1- Epaitegiek Lezamako Udal gobernuak ezarri duen plan urbanistikoa bigarren aldiz laga dute bertan behera. Udalak azken 15 urtetan garapen eredu beraren alde jo du, gure elkarteak eta auzokide askok eskatu duten eredu jasangarria eta parte hartzaileari kasurik egin gabe. Orain , segituan tramitatu behar den hurrengo Plan Urbanistikoan irizpide alternatibo horiek ere kontuan hartuko direla espero dugu.

  2- Euskadiko Epaitegi Gorenaren sententzia aztertu genuenean haren kontra ipinitako balizko errekurtso batek ez zuela aukera handirik izango ikusi genuen . Eta hala izan da. Ia 2 urte pasatu dira errekurtsoa tramitera onartu edo ez ebasteko. Bitartean afera larritu baino ez da egin. Lezamar guztion dirua alperrik xahutu egin eta herrian gara zitezkeen proiektu urbanistiko guztiak geldi egon , besterik ez da lortu, inor ez baita ausartu proiektu horiek gauzatzera halako estaldura legal ahularekin.

  3- Egoera berri honetan gure Elkarteak publikoki berretsi nahi du bere konpromisua Lezamako herriaren aurrean. Batetik, esaten prest gaudela HAPO aurrerakoi eta adostu berri baten negoziazio eta tramiteetan laguntzeko . Eta bestetik, prest gaudela ere , Udalak asken asteetan aipatu duen hildotik, problematikoak ez diren unitate erresidentzial batzuk garatzeko zer aukera dagoen aztertzeko. Eta horretarako berriro indarrean jarri diren 1988ko Arau Subsidiarioak ezinbesteko erreferentzia bezala onartu beharko genuke.
  Ver más Lezama Bizirk