• Noviembre
  HAU GUZTIA LEZAMAN, BEHINGOZ, ETXEBIZITZA BABESTUAK ERAIKITZEKO BADA, AURRERA!

  -Igor, EAJren azken panfletoa ikusi duzu? Udalak, azkenean, Lezaman etxebizitza merkeak egiteko plan bat duela esan dute, eta horrela, gazteok ez genuke Lezamatik alde egin behar etxebizitza bat edo alokairu bat ezin ordaintzeagatik.

  -Ez esan Aiala! Niretzat berandu dabiltz, nik hiru urte daramatzat Zornotzako pisuan bizitzen! Dena den, ez zaitez inozoa izan. Nik, zuk baino urte dezente gehiago dut hain errez sinesteko , ez dakizu zenbat aldiz ikusi ditudan antzeko panfletoak sinadura berarekin. Beti erabili dira antzeko mezuak jende jakin batzuen lursail jakin batzuekin espekulatzen saiatzeko.

  -A, ez nekien. Aspaldi entzun nuen zerbait Txupetxan zegoen plan bati buruz... Jodé, baina mutur handia izango litzateke, ezta? Gauza bat iragartzea herriari, beste bat egiteko pentsatuz, lagunei mesede egiteko...

  -Hori da , Aiala, mutur handia izango litzateke, baina ez fidatu. Kasu egin: Euskal Herriko ia herri guztiek prezio mugatuko etxebizitzak dituzte, edo alokairu txikikoak, babes ofizialekoak direlako. Baina hemen EAJk beti jarri ditu aitzakiak etxe babestuak ez egiteko. Batzutan aitzakia Lezama "harrerako herria" bihurtuko litzatekela, bestetan ezingo genukeela kontrolatu nori esleitzen zaion... Horregatik herrian ez dago babes ofizialeko etxebizitza bakar bat ere, pisu garestiak baino ez dira eraiki. Horregatik joan behar izan dugu askok Zamudio, Derio, Mungia, Zornotza edo beste herri batzuetara.

  -Bueno, tira, Igor, onena pentsatuko dugu. Agian, oraingoan bai, babes ofizialeko etxebizitzak egiteko asmoa dute, erosketa- edo alokairu-prezio merkeekin. Esan didatenez, errenta bezalako baldintza batzuen arabera, babestuen erosketa-prezioa 100.000 €ingurukoa izango litzateke, eta alokairua, 200 €-koa. Ez didazu ukatuko ostialakoa izango litzatekeela!

  -Bale, bale, Aiala. Izan gaitezen baikorrak! Esan diezazuket, Lezama Bizirik-en nagoelako, Udalak 2006az geroztik aurkeztu dituen hirigintza plan guztiak Justizia Auzitegiek baliogabetu dituztela, zerbaitegatik izango da. Pentsa... Lezama Bizirik bezalako elkarte apal bat, ia baliabiderik gabe, udal oso baten aurka, Diputazioaren laguntzarekin, eta abar, eta abar. Eta plan guztiak baliogabetuta! Pisuzko arrazoiak egon behar dira.
  Hain zuzen ere, orain iragartzen ari direna duela urtebete baino gehiago hasita zitekeen. Orduan Elkarteak alkateari proposatu zion. Plan Orokorra baliogabetu ondoren, mota horretako hirigintza-jarduketa jakin batzuk adostu zitezkeen, Plan Orokor berri bat izapidetzen zen bitartean. Kooperatibakoa, eskolaren inguruko eremua edota baita Txupetxarena ere martxan egon zitekeen , betiere uholde-arriskuaren mugak edo Ura agentziak eremuaren hirigintza-garapenerako ezarritako baldintzak errespeta balira. Lezama Bizirikek egin zuen eskeintza hori , urtebete baino gehiago dela , baina PNVk ez du ezta erantzun ere, orain arte.

  -Bueno, Igor, ez kexatu hainbeste.Agian hauxe da eskeintza horren baietzko erantzuna.
  Azken batean, ingurua urbanizatzen bada, ingurumen-baldintzak errespetatzen badira, eta erosketarako edo alokairurako etxebizitza babestuak egiten badira, eta hori guztia udalarekin eta herriarekin adostuta , ontzat eman behar. Eta, noski, Lezamako gazteok, lehen aldiz, etxebizitza bat eskuratu badezakegu, norberaren etxebizitzan edo alokairuan, uste dut merezi duela plan hori zertan gauzatzen den ikusteko epe bat ematea.

  -Ados Aiala. Horrela balitz, proposatu ziren hirigintzako jarduera horiek aurrera eraman nahi balira, legez eta adostasunez, ziur inork ez lukeela inolako arazorik izango eta, azkenean, herria eraikitzeko urrats garrantzitsua emango genuke.

  -Hala bedi!

  Oharrak:
  1- Elkarrizketa hau benetazko gertakari historikoetan oinarrituta dago!.
  2-PNVk orain iragarri duenak, orain arte egindako plan guztiek nahi zuten helburu berbera badu, plan guzti horien amaiera berbera izango du ere, zalantza barik.


  SI TODO ESTO ES PARA , POR FIN, CONSTRUIR PISOS DE PROTECCIÓN EN LEZAMA, ADELANTE!
  -Igor , has visto el último panfleto del PNV?. Dicen que por fin el Ayuntamiento tiene un plan para a hacer en Lezama pisos asequibles. Y así los jóvenes no tengamos que pirarnos por no poder pagarnos un piso, ni un alquiler, en Lezama!.
  -No jodas Aiala , a buenas horas !, yo llevo ya tres años viviendo en el piso de Zornotza!. De todas formas , no seas ingenua. Yo , que tengo bastantes años más que tú , ni te cuento las veces que he visto panfletos parecidos con la misma firma. Siempre ha resultado ser la excusa para intentar especular con determinados terrenos, de determinadas personas.
  -Ah, no sabía. Algo oí hace tiempo sobre un plan que había en Txupetxa ... Jodé , pero sería mucha jeta no?. Anunciar una cosa pensando hacer otra, para beneficiar a amiguetes. Mucho morro y jodernos otra vez
  -Efectivamente Aiala, sería mucha jeta , pero no te fíes. Atiende : Casi todos los pueblos vascos tienen pisos con precio limitado , o alquiler bajo, por ser de protección oficial. Pero aquí el PNV siempre ha puesto excusas para no hacer pisos de protección . Que si Lezama se convertiría en un pueblo de "acogida" , que si no podríamos controlar a quién se adjudican... Por eso en el pueblo no hay ni un sólo piso de protección oficial , sólo se han construido pisos caros . Esa es la razón por la que muchos nos hayamos tenido que ir a Zamudio , a Derio , a Mungia , a Amorebieta o a otros pueblos.
  -Bueno ,bueno , Igor, vamos a pensar lo mejor . Igual esta vez sí que piensan hacer pisos de protección oficial, con precios de compra o alquiler asequibles. Según me han dicho el precio de compra , según las condiciones , renta , etc., estaría alrededor de los 100.000€ y el alquiler , por los 200€. No me negarás que sería la ostia.
  -Vale , vale , Aiala. Seamos optimistas !. Lo que sí te puedo decir , porque estoy en Lezama Bizirik , es que todos los planes urbanísticos que ha presentado el Ayuntamiento desde el año 2006 han sido anulados por los Tribunales de justicia , por algo será. Imagínate ... una humilde asociación como Lezama Bizirik, sin apenas recursos, contra todo un Ayuntamiento, con el apoyo de la Dipu , etc , etc. .¡ Y todos los planes anulados!. Tiene que haber razones de peso.
  Precisamente lo que están anunciando ahora se podía haber iniciado hace más de un año. Entonces se lo propuso la Asociación al Alcalde . Era posible , después de la anulación de Plan General , acordar determinadas actuaciones urbanísticas de este tipo , mientras se tramitaba un nuevo Plan General. Actuaciones como la de la Cooperativa , encima de la escuela, o la zona del entorno de la escuela e incluso Txupetxa, siempre que se respetasen las limitaciones de inundabilidad o las condiciones impuestas por la agencia Ura para el desarrollo urbanístico de la zona. Esa propuesta está en la mesa desde hace más de un año pero el PNV hasta ahora ni siquiera ha contestado.
  -Bueno Igor , no te quejes tanto. Igual este anuncio es la respuesta afirmativa a aquella propuesta. Si después de todo se urbaniza la zona , se respetan las condiciones medioambientales , y se acaban haciendo viviendas para compra o alquiler protegidas, y todo ello consensuado con el ayuntamiento y con el pueblo. Y claro, si los jóvenes de Lezama, por primera vez, podemos acceder a una vivienda, propia o en alquiler, creo que merece la pena dar un plazo para ver en que se concreta este anuncio.
  -De acuerdo Aiala. Si fuese así , si se tratase de llevar adelante esas actuaciones urbanísticas que se propusieron y de forma legal y consensuada, seguro que no habría ningún problema por parte de nadie y daríamos , por fin, una paso importante en construcción del pueblo.
  -Ojalá, que así sea!

  Notas:
  1-¡ Este diálogo está basado en hechos rigurosamente históricos!
  2-Si resulta que lo que anuncia ahora el PNV tiene el mismo objetivo que todos los planes que ha presentado hasta ahora, estamos segurxs que acabará teniendo también el mismo final que esos planes.

  Lezama Bizirk