• Diciembre
  DOMINGO, 22 DE DICIEMBRE, ASAMBLEA LEZAMA BIZIRIK EN EL TXOKO DE GOITIOLT ZA ABENDUAREN 22AN ,DOMEKA, LEZAMA BIZIRIKEN ASANBLADA GOITIOLTZAKO TXOKOAN
  Hurrengo domekan, abenduaren 22an, Lezama Biziriken urteko Batzar Orokorra ospatuko dugu, Goitioltzako txokoan.
  Hauxe da pentsatu dugun Gai Ordena , baina ekarri gura duzuen edozein gai ere tratatu dezakegu
  1- 2019urtean gindakoari gainbegirada bat.
  2-Lezamako HAPOAa bertan behera behin betikoz. Ausnarketak, lorpenak, kezkak...
  3-Tramite juridikoetan babesa finatzianrio izateko jarri zen fondoaren inguruko proposamenak.
  4-Gaur eguneko hirigintza egoera eta horren aurrean balizko aukereen inguruko informazioa eta eztabaida (Udaleko proposamenak, HAPO berria, Zatikazko ekimenak...)
  Ostean ospakizun txikia eta atsegina izango dugu, mokadua eta guzti, baita egutegien banaketarekin ere...
  Ederto pasatuko dugu , ez huts egin!
  (Haurtzaindegiaren zerbitzua egogo da)


  El próximo domngo, 22 de diciembre, celebraremos la Asamblea Anual de Lezama Bizirik en el Txoko de Goitioltza.
  Estos son los temas que tenemos en cartera aunque , como siempre , hablaremos de de todo lo que os parezca bien :
  1-Repaso al año 2019.
  2-PGOU definitivamente anulado. Reflexiones, logros , preocupaciones...
  3-Propuestas respecto al remanente de fondos puestos para cubrir trámites judiciales.
  4-Información y debate sobre escenario urbanístico actual y alternativas (propuestas del Ayuntamiento, nuevo PGOU, Actuaciones parciales...)
  Después tendremos una pequeña celebración , con picoteo , entrega de calendarios , etc, etc.
  Lo pasaremos bien , no faltes.
  (habrá un servicio de guarderia)  Lezama Bizirk